logo_n

 työtä lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.

Tuplakasi Oy

Työtä lasten ja perheiden hyväksi

Close-up Of A Doctor's Hand Protecting Family Cut Out With Red Heart Shape

Kustannustehokas

Palveluillamme merkittäviä säästöjä lastensuojelun kustannuksiin.

Lonely green oak tree in the field

Kokemus

Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta.

nature adventures - group of friends walking in forest with backpacks

Toiminnallisuus

Vahvasti mukana toiminnassamme

Lastensuojelupalvelut

Perhetyö

Perhetyömme tukee tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti perheiden arjenhallintaa ja auttaa luomaan lapsille turvallisen kasvuympäristön.

Perhetyö keskittyy vanhemmuuden tukemiseen ja arjen hallintaan.

Perhetyö tapahtuu perheen omassa toimintaympäristössä.

Työskentely on luonteeltaan voimavarakeskeistä ja ennakoivaa. Perhepalvelujen tavoitteena on vahvistaa perheen omia voimavaroja ja etsiä niitä tukevia verkostoja sekä keinoja selvitä arjen haasteista.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta / nuoren sosiaaliohjaus

Työskentelyn keskittyy nuoren roolin löytymiseen perheessä ja yhteiskunnassa.

Työskentelyn tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren voimavaroja, arkea ja elämänhallintaa.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tavoitteellista työskentelyä.

Jälkihuolto

Jälkihuoltotyö on sijoituksen jälkeiseen tai itsenäistymisen vaiheeseen kohdistuvaa ammatillista tukihenkilötoimintaa.

Työskentelyn tavoitteena on nuoren itsenäinen elämä ja oma elämänhallinta.

Vahvistamme työskentelyllä nuoren omia voimavaroja ja etsimme itsenäistä elämää tukevia verkostoja.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on intensiivisempää, kokonaisvaltaista ja konkreettista tukea koko perheelle. Työskentely on luonteeltaan voimavarakeskeistä ja ennakoivaa.

Tehostettua perhetyötä tehdään tarvittaessa yhteistyössä lapsen ja perheen verkostojen kanssa.

Tehostetun perhetyön tavoitteena on, että oikea-aikaisen tuen avulla lapsi tai nuori voi jatkaa kotona asumista niin, että sijoitusta kodin ulkopuolelle ei tarvita.

Tuettu asuminen

Asumisen tukipalvelujen asiakkaana voi olla avohuollon tukipalveluiden piirissä oleva 16-21 vuotias nuori, mielenterveyskuntoutuja tai päihdekuntoutuja.

Tukitoimet rakennetaan asiakkaan ohjaus- ja tukisuunnitelman mukaisesti.

Järjestämme tarvittaessa asunnon sekä asuntoon kohdistuvat tukipalvelut

Työparipalvelu

Työparipalvelu täydentää kuntien omia perhetyön palveluja.

Työparipalvelu on apu haastaviin tilanteisiin perhetyössä sekä mahdollisuus kunnille joustavaan lisäresurssointiin.

Palvelua voidaan räätälöidä asiakkaan ja tilaajan tarpeiden mukaan.

 

Palvelut vammaisasiakkaille

Ammatillinen tukihenkilötyö vammaispalveluiden asiakkaille

Vammaispalvelun asiakkaat ovat usein erityistä tukea tarvitsevia nuoria tai aikuisia, jotka tarvitsevat tukea itsenäistymiseensä tai arjen asioidensa hoitamiseen.

Asiakkaat voivat olla kehitysvammaisia tai autisminkirjon henkilöitä.

Asiakkailla voi olla arjessaan eri asteisia toiminnanhallinnan, käytöksenhallinnan tai kommunikaation haasteita.

Kehitysvammaisten erityishuoltona järjestettävä hoitoapu

Kehitysvammaisten erityishuoltona järjestettävä hoitoapupalvelu on kehitysvammaisten lasten perheille kotiin järjestettävää hoitoa.

Palvelua järjestetään perheille, joissa kehitysvammaisen lapsen hoito on erittäin vaativaa tai sitovaa, eikä tarpeeseen voida vastata sosiaalihuoltolain mukaisella kotipalvelulla tai muilla peruspalveluilla.

MEISTÄ

Tuplakasi Oy on perustettu alkuvuodesta 2011. Yritys syntyi tarpeeseen, jonka havaitsimme pitkään lastensuojelutyötä tehtyämme.

Tuplakasi Oy tarjoaa tilaajan tarpeeseen räätälöityjä lastensuojelun tukipalveluita kunnille, yhteisöille sekä yksityisille henkilöille.

Tuplakasin nimi syntyi aluperin 1990-luvulla tukihenkilöprojektin nimeksi Espoossa. Logo kuvaa kahta rinnakkain kulkijaa, jotka muodostavat yhdessä lujan siteen. Toisena merkityksenä logossa on toiminnallisuus sekä seikkailupedagogiikka, jota käytettiin projektissa sekä käytetään yrityksemme toiminnassa.

Työntekijämme ovat kaikki yhteistyökykyisiä, luotettavia ja vastuullisia sosiaalialan ammattilaisia. Työskentelymme on luonteeltaan voimavarakeskeistä ja ratkaisuihin pyrkivää yhteistyötä perheen ja sosiaalitoimen kanssa. Työntekijämme ovat sitoutuneet yrityksemme arvoihin ja toimintamalleihin ja ovat sitoutuneet työskentelemään pitkäjänteisesti.

TULE MEILLE TÖIHIN

logo_n

YHTEYSHENKILÖT

Kymenlaakso

Nora Greijus, tiimivastaava
[email protected]
045 6300 588

Espoo ja Helsinki

Nina Grekelä
[email protected]
045 1182 842

Etelä-Karjala ja Etelä-Savo

Mikko Airas
[email protected]
045 6353 811

Tampere ja Hämeenlinna

Joakim Mansner
[email protected]
045 6353 811

logo_n

Joakim Mansner
Palvelujohtaja

045 6353810
[email protected]

Mikko Airas
Toimitusjohtaja

045 6353811
[email protected]

TUPLAKASI OY
Lempeenlietteentie 17
55420 IMATRA

Email: [email protected]

Ly-tunnus 23909831