Asumisen tukipalvelujen asiakkaana voi olla avohuollon tukipalveluiden piirissä oleva 16-21 vuorias nuori, mielenterveyskuntoutuja tai päihdekuntoutuja. Tukitoimet rakennetaan asiakkaan ohjaus- ja tukisuunnitelman mukaisesti. Järjestämme tarvittaessa asunnon sekä asuntoon kohdistuvat tukipalvelut.