Perhetyö

Oheisvanhemmuuspalvelu perheille. Intensiivisen työskentelyn tavoitteena on perheen sisäisten roolien löytyminen ja vahvistaminen. Vahvistetaan perheen omia voimavaroja ja etsitään niitä tukevia verkostoja. Yksilöllinen perhetyö huomioi koko perheen elämäntilanteen sekä tuen tarpeen.


Perheen omat voimavarat esiin