Työparipalvelu täydentää kuntien omia perhetyön palveluja. Työparipalvelu on apu haastaviin tilanteisiin perhetyössä sekä mahdollisuus kunnille joustavaan lisäresurssointiin. Palvelua voidaan räätälöidä asiakkaan ja tilaajan tarpeiden mukaan.